Allmänna villkor

Allmänna villkor för bokningsförfrågningar

  1. Bokningsförfrågan och erbjudanden: Bokningsförfrågan är inte bindande. Genom att göra en bokningsförfrågan på vår webbplats  accepterar du att vi kan använda de personuppgifter du lämnar för att behandla din förfrågan och kontakta dig med erbjudanden och information om våra tjänster. Vi lovar att behandla dina uppgifter enligt gällande dataskyddslagar.
  2. Pris och betalning: Priset för din bokning kommer att specificeras i det erbjudande vi skickar till dig. Betalningsvillkoren kommer att framgå i erbjudandet och måste följas noggrant. Vi förbehåller oss rätten att ändra priser och betalningsvillkor innan din bokning är bekräftad.
  3. Bokningsbekräftelse: Din bokning är inte bekräftad förrän du har mottagit en skriftlig bekräftelse från oss. Bokningsbekräftelsen kommer att innehålla detaljer om din resa och betalningsinformation.
  4. Avbokning och ändringar: Eventuella avboknings- eller ändringsavgifter kommer att specificeras i din bokningsbekräftelse. Vi förbehåller oss rätten att ändra eller avbryta din bokning under särskilda omständigheter, som t.ex. ogynnsamma väderförhållanden eller för få deltagare.
  5. Ansvar och försäkring: Det är ditt ansvar att se till att du har rätt försäkringsskydd för din resa. Vi ansvarar inte för eventuella förluster, skador eller olyckor som kan inträffa under din resa.
  6. GDPR och Rätt till Information: Vi följer bestämmelserna i den europeiska dataskyddsförordningen (GDPR) och andra tillämpliga dataskyddslagar när vi behandlar dina personuppgifter. Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har om dig och hur de används. Om du har frågor eller vill utöva dina rättigheter enligt GDPR, vänligen kontakta vår dataskyddsansvarige via e-post: info@fjallresor.se. Ange GDPR i ämnesraden.
  7. Personuppgifter och integritet: Vi kommer att behandla dina personuppgifter enligt vår integritetspolicy. Vi kan dela dina uppgifter med tredje parter, såsom hotell eller transportföretag, för att underlätta din bokning.
  8. Klagomål och tvister: Om du har klagomål eller tvister angående din resa, vänligen kontakta oss omedelbart så att vi kan försöka lösa problemet. Om en tvist inte kan lösas på ett ömsesidigt tillfredsställande sätt, kan den hänskjutas till behörig domstol.
  9. Ändringar i villkoren: Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa allmänna villkor när som helst. Eventuella ändringar kommer att publiceras på vår webbplats och träder i kraft omedelbart efter publicering.

Genom att göra en bokningsförfrågan hos oss godkänner du dessa allmänna villkor inklusive GDPR-avsnittet. Vi rekommenderar att du noggrant läser och förstår villkoren innan du gör en bokningsförfrågan. Om du har några frågor eller funderingar angående villkoren, vänligen kontakta oss innan du gör din bokningförfrågan.